top of page

EENWOUD

nazaat_label.jpg

Hoe ziet de ideale samenleving eruit? Een plek waar mensen én andere soorten goed kunnen gedijen? Kunstenaar Lobke Meekes kijkt voor het antwoord op deze vraag naar bomen. Bomen vormen met elkaar en andere organismen systemen die eeuwenlang kunnen overleven. Hoe ouders het systeem, hoe meer soorten het bevat en hoe sterker het is. Op Landpark Assisië gaan we een dergelijk systeem laten groeien: Eenwoud.

EENWOUD

Eenwoud gaat over ruimte innemen én geven. Over nadenken over de korte, maar ook de zeer lange termijn. Over belangen wegen en evenwicht zoeken. Aan Eenwoud is een breed activiteitenprogramma gekoppeld. Zo laten we het netwerk rond Eenwoud groeien en kunnen we perspectieven delen en inzichten in kaart brengen. De financiering van de eerste vijftig bomen is dankzij donateurs geslaagd. De bomen kunnen nu ontkiemen, opgroeien en uitgeplant op het landpark.

BOMEN MET EEN VERHAAL

De bomen die Eenwoud vormen, zijn niet zo maar bomen. Het zijn nazaten van bomen die
voor iemand van bijzondere betekenis zijn. Iedereen die dat wil kan een boom voordragen om in Eenwoud opgenomen te worden. Je verhaal wordt opgetekend en samen met Lobke verzamel je meerdere nazaten (zaden of enten) van de voor jou betekenisvolle boom. Draag hier zelf een boom aan.

ZADENBANK 

De verzamelde nazaten worden bewaard in een zadenbank. Deze vormt de basis van Eenwoud. De komende 1000 jaar kiezen we steeds samen met een landschapsarchitect en ecoloog welke zaden we laten ontkiemen en een plek geven in het landschap. 

JONGE BOOMPJES 

Een selectie van de zaden laten we onkiemen op Landpark Assisië. Eerst in een beschutte omgeving, om ze een goede kans te geven op overleving. Daarna krijgen ze in een zogenaamde air pot een plek in het landschap. Pas wanneer jonge bomen robuust genoeg zijn, plaatsen we ze in de grond. Nu kunnen ze wortel schieten en samen met bomen en andereorganismen in de omgeving een sterk netwerk gaan vormen.

VERTEGENWOORDIGING

Om het belang van de bomen, nu en in de verre toekomst, goed mee te blijven nemen, richten we een stichting op. Deze is gebaseerd op het principe van 'steward ownership'. De bomen zijn baas over zichzelf en worden vertegenwoordigd door wisselende stewards/woordvoerders. Het is een manier om niet-menselijke entiteiten een stem te geven.

bottom of page