top of page
NABIJ logo vierkant MET DATUM EN LICHTE PLAATSNAMEN 2.png

Nabij - over het project

Culturele organisaties Studio Assisië, Speels Collectief en EELT Theatercollectief werken de komende jaren samen met zorgorganisatie Prisma aan de gebiedsontwikkeling van Landpark Assisië nabij Biezenmortel. Doel: het zorgterrein transformeren naar een openbaar gebied met een mix aan functies en gebruikers. 

 

De kruisbestuiving tussen Landpark Assisië en de omgeving 

Landpark Assisië is een prachtig groen park dat een thuis biedt aan 230 mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking. Eigenaar Prisma ziet graag dat dit park en de bewoners meer deel worden van de samenleving. Tegelijkertijd staat het nabijgelegen dorp Biezenmortel voor haar eigen uitdagingen. Zo zijn de huizenprijzen voor jongeren te hoog, zijn veel winkels verdwenen en is het cultureel centrum verouderd. Binnen Nabij laten de drie betrokken culturele organisaties – Studio Assisië, Speels Collectief en EELT Theatercollectief - Landpark Assisië en Biezenmortel elkaar vinden en versterken.  

 

Van rijke historie naar nieuwe vormen van zorg en samenleven op Landpark Assisië

Al 110 jaar vormt Landpark Assisië een broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen, met name in de zorg voor kwetsbare burgers uit de samenleving. In 1904 startte het toenmalige 'Huize Assisië' de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De Broeders Penitenten startte dit initiatief. Als katholiek broederschap bestaan zij dan al meer dan 200 jaar. De broeders zien rond 1900 dat er door opkomende industrialisatie steeds meer mensen met een beperking buiten de boot vallen. Om die mensen bekommeren de broeders zich. Zij besluiten om op Huize Assisië juist met deze mensen samen te gaan leven. Daarmee zetten zij zich met hart en ziel 24 uur per dag, 7 dagen in de week in voor goede zorg. De broeders Penitenten waren vernieuwers in de zorg zonder dat ze dat bewust nastreefden. Zij zagen de zorg voor mensen met een beperking namelijk niet als iets bijzonders. Het paste bij hun levens- en geloofsovertuiging.  Juist dat maakt hen bijzonder gewoon.

 

Ook onze samenleving is sterk in verandering

Ook nu is het voor een groeiende groep burgers ingewikkeld om het leven op eigen kracht vorm te geven. En ook nu is de vraag wie bekommert zich om deze mensen? Prisma wil er voor deze mensen zijn door het blijvend ontwikkelen van een goed professioneel zorgaanbod. Als moderne zorgorganisatie zijn ze zich echter steeds meer bewust dat ze goede zorg niet alleen kunnen organiseren. De veranderende samenleving vraagt om nieuwe eigentijdse vormen van samenwerken. Dat doen ze op alle plekken in de Brabantse samenleving waar ze cliënten mogen ondersteunen. 

 

Landpark Assisië (de plek waar Prisma is ontstaan) biedt door haar ligging en historie bijzondere mogelijkheden om samen met bewoners en maatschappelijke organisaties werkenderwijs nieuwe vormen van zorg en samenleven te ontdekken. Net zoals in de tijd van de broeders is het gewone alledaagse leven de bron van vernieuwing. Samen met bewoners en andere burgerinitiatieven, bedrijvigheid, onderwijsinstellingen en lokale overheden ontdekken ze in die alledaagse dynamiek - in vallen en opstaan - vernieuwde vorm van zorg en samenleven op Landpark Assisië. Samen met de gevestigde ondernemers, potentiële ondernemers, gemeente, provincie, en ministerie van binnenlandse zaken bouwen ze deze manier van samenleven op deze bijzondere plek uit!

 

Toekomstbeeld 

Hoe ziet die toekomst van Landpark Assisië eruit? Het doel van Prisma is om op het landpark een gezamenlijke wereld te creëren waarin de zorg niet meer overheerst, maar waar een mix is aan functies, voorzieningen, activiteiten en gebruikers. De nieuwe gebruikers zijn organisaties en initiatieven die een vaste ‘stek’ op het landpark gaan vinden, maar ook de bezoekers die afkomen op het aanwezige aanbod. Ook Nabij speelt een rol in het dichter bij elkaar brengen van mensen met en zonder beperking op Landpark Assisië.

 

Kunst en cultuur 

Kunst en cultuur zorgt voor reuring en brengt bewoners en bezoekers van het landpark samen. Studio Assisië ontwikkelt en coördineert culturele activiteiten op en rond het landpark. Ze maakt hiervoor gebruik van de mogelijkheden van het hele terrein en van het Brabantse culturele netwerk. Meer weten over Studio Assisië en de verschillende projecten? Doorlink  naar  https://www.studio-assisie.nl/ 

vragen? Meer weten? meedoen? Leuk!

Laat het ons weten, dan nemen we spoedig contact met je op.

Dank voor je bericht!

Voor het laatste nieuws volg je 'nabij' via:

  • Facebook
  • Instagram

Studio Assisië

  • Facebook
  • Instagram

Speels Collectief

  • Facebook
  • Instagram

EELT

De partners van NABIJ:

Project Nabij is een initiatief van Studio Assisië, Speels Collectief en EELT Theatercollectief in samenwerking met Prisma

en wordt ondersteund door VriendenLoterij Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Buurtcultuurfonds Brabant, Art-Fact Tilburg en Provincie Noord-Brabant.

 

Wil je ook je steentje bijdragen? Ook organisaties, lokale verenigingen en bedrijven zijn welkom.

bottom of page