top of page

Help het 1000-jarige bos Eenwoud groeien op Landpark Assisië

Bijgewerkt op: 11 dec. 2023

Eenwoud is een bos vol herinneringen dat 1000 jaar gaat groeien op Landpark Assisië. Om dat mogelijk te maken hebben we jouw hulp nodig. Wil je doneren? Dat kan hier.


Video: Doerak Film.


Hoe ziet de ideale samenleving eruit? Een plek waar mensen én andere soorten goed kunnen gedijen? Kunstenaar Lobke Meekes kijkt voor het antwoord op deze vraag naar bomen. Bomen vormen met elkaar en andere organismen systemen die eeuwenlang kunnen overleven. Hoe ouders het systeem, hoe meer soorten het bevat en hoe sterker het is. Op Landpark Assisië gaan we een dergelijk systeem laten groeien: Eenwoud.

Eenwoud gaat over ruimte innemen én geven. Over nadenken over de korte, maar ook de zeer lange termijn. Over belangen wegen en evenwicht zoeken. Aan Eenwoud is een breed activiteitenprogramma gekoppeld. Zo laten we het netwerk rond Eenwoud groeien en kunnen we perspectieven delen en inzichten in kaart brengen. Help je ons bij het planten van de eerste 50 planten? Doneer Eenwoud hier.

Bomen met een verhaal De bomen die Eenwoud vormen, zijn niet zo maar bomen. Het zijn nazaten van bomen die voor iemand van bijzondere betekenis zijn. Iedereen die dat wil kan een boom voordragen om in Eenwoud opgenomen te worden. Je verhaal wordt opgetekend en samen met Lobke verzamel je meerdere nazaten (zaden of enten) van de voor jou betekenisvolle boom. Draag hier zelf een boom aan. Zadenbank De verzamelde nazaten worden bewaard in een zadenbank. Deze vormt de basis van Eenwoud. De komende 1000 jaar kiezen we steeds samen met een landschapsarchitect en ecoloog welke zaden we laten ontkiemen en een plek geven in het landschap.

Jonge boompjes Een selectie van de zaden laten we onkiemen op Landpark Assisië. Eerst in een beschutte omgeving, om ze een goede kans te geven op overleving. Daarna krijgen ze in een zogenaamde air pot een plek in het landschap. Pas wanneer jong bomen robuus genoeg zijn, plaatsen we ze in de vollge grond. Nu kunnen ze wortel schieten en samen met bomen en andereorganismen in de omgeving een sterk netwerk gaan vormen.

Vertegenwoordiging Om het belang van de bomen, nu en in de verre toekomst, goed mee te blijven nemen, richten we een stichting op. Deze is gebaseerd op het principe van 'steward ownership'. De bomen zijn baas over zichzelf en worden vertegenwoordigd door wisselende stewards/woordvoerders. Het is een manier om niet-menselijke entiteiten een stem te geven.


Lees hier meer over Eenwoud.

85 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page