top of page

Persbericht 'Common Ground'

Bijgewerkt op: 14 dec. 2022

Kunstprojecten slaan een brug tussen zorg, de natuur, recreatie en ondernemerschap op Landpark Assisië


Landpark Assisië is volop in ontwikkeling. Dit grote, groene zorgterrein nabij Biezenmortel – voorheen bekend als Huize Assisië – wil zich daarbij nadrukkelijk verbinden aan de omgeving. Met de natuur die het gebied omringt, maar ook met ondernemers en andere initiatiefnemers uit de regio. Hoe het landpark er uiteindelijk uit komt te zien is nog ongewis. Dat wordt, samen met betrokkenen, gaandeweg bepaald. Kunstproject Common Ground geeft een impuls aan deze organische manier van ontwikkelen.


Common Ground

Twee jaar geleden startten zorgorganisatie Prisma, kunststichting Studio Assisië en de groenondernemers van Greenport Midden-Brabant het traject Common Ground. Vier kunstenaars en ontwerpers ontvingen de opdracht een project te ontwikkelen dat een start maakt met een andere manier van werken. Beeldend kunstenaars Neeltje ten Westenend en Lobke Meekes, de ontwerpers van Studio Klarenbeek & Dros en kunstenaarscollectief Observatorium ontwikkelden ieder een toekomstscenario dat bruggen slaat tussen zorg, natuur, recreatie en ondernemerschap. Eind september vond een tussentijdse presentatie plaats op Landpark Assisië.
Verhalen als knooppunt


Neeltje ten Westenend heeft samen met ontwerpend geografe Isis Boot onderzoek gedaan naar bewegingen, looproutes en patronen op het landpark. Door middel van wandelingen en observaties gingen zij op zoek naar de identiteit van de plek. Ook tijdelijke interventies waren onderdeel van het proces. Zo maakten lijnen op de bestrating bewegingen van bewoners zichtbaar. In een audiotour waren anekdotes bij deze lijnen te horen. Deze interventies herhaalden zich gedurende een periode waardoor nieuwe ontmoetingen en gesprekken ontstonden die bijdroegen aan het onderzoek. Hiermee werken Neeltje en Isis toe naar een lokaal netwerk van wandelroutes waarbij de verhalen van bewoners van het landpark en medewerkers van Prisma als knooppunten dienen.Betekenisvolle bomen

Lobke Meekes heeft gezocht naar een manier om op het landpark een ervaring te creëren waarmee je je onderdeel voelt van de natuur en van een groter geheel. Het resultaat is Eenwoud: een bos bestaande uit nazaten van betekenisvolle bomen. De bomen zijn voorgedragen door mensen uit het hele land. Met hun bijdrage is Eenwoud uitgegroeid tot een netwerk van bomen, mensen én verhalen voor toekomstige generaties. Een aantal nazaten is al te bezoeken op Landpark Assisië, in een ‘kraamkamer’ waar ze aansterken voordat ze hun wortels uitslaan op een permanente locatie. Ook de verhalen die met deze jonge bomen verbonden zijn zijn op deze plek te beluisteren.Sociaal productieplatform

Mos is een echte alleskunner. Het gebruikt CO2 voor zijn groei, geeft zuurstof af, reguleert de temperatuur en is bovendien een fijnstofvreter. Studio Klarenbeek & Dros onderzocht hoe de mossen van Landpark Assisië als bron voor nieuwe producten kunnen dienen. Zij ontwikkelden schakelbare, 3D-geprinte elementen die met mos gevuld een systeem kunnen vormen voor groene wanden en daken. Bewoners van het landpark zijn zowel als producent als ontwikkelaar betrokken. Het Moslokaal is een mooi voorbeeld van een sociaal productieplatform dat gebruik maakt van lokale grondstoffen én nieuwe technologie.Afdalen naar het grondwater


In het te ontwikkelen natuurpark zijn de waterpartijen essentieel voor de sfeer, de vegetatie én een middel tegen verdroging van de zandgronden. De kunstenaars van Observatorium ontwierpen de Grondwaterbank: een komvormige diepte in het landpark waarin je via een spiraalvormig pad naar het grondwaterpeil kunt afdalen. De Grondwaterbank maakt zowel de natuur van de ondergrond als de grondwaterproblematiek zichtbaar en voelbaar. Daarnaast dient het als een ontmoetingsplek met zitgelegenheid waar je voor even de wereld verlaat. Voor de aanleg van het spiraalpad ligt gerecycled bouwmateriaal klaar: beton van een voormalig fietspad. Tijdens de bijeenkomst eind september werd de eerste spade in de grond gezet.De ontwerpers en kunstenaars hebben met hun projecten samenwerking met tal van partijen in gang gezet en hen uitgenodigd te onderzoeken hoe ze voor elkaar van betekenis kunnen zijn. Op die manier zijn sociale, ruimtelijke en duurzaamheidsvraagstukken met elkaar in verbinding gebracht. Benieuwd hoe de projecten en Landpark Assisië zich de komende tijd ontwikkelen? Kijk op www.studioassisie.nl voor meer informatie, volg Studio Assisië op Facebook en Instagram of stuur een berichtje naar info@studioassisie.nl.

10 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page